MENU CLOSE
Contact us

Terms of use

TERMENI DE UTILIZARE A WEBULUI1.1 Această pagină (împreună cu Confidențialitatea privind confidențialitatea și cookie-urile) vă prezintă condițiile de utilizare pe care le puteți utiliza site-ul nostru în cadrul domeniilor [www.bolentaco.com ȘI .gr, www.vhotels- group.com, www.almyrosbeach.com, www.almyrosbeach.gr, www.hotelpanoramasidari.com, www.panoramasidari.com] („site-ul web”). Accesul dvs. și utilizarea site-ului dvs. sunt supuse acestor Termeni de utilizare și tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați Site-ul. Folosind Site-ul nostru, indicați că acceptați acești Termeni de utilizare și că sunteți de acord să le respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea site-ului nostru. 1.2 Site-ul este operat de V Hotels Group, o companie încorporată în Grecia cu TVA: 997347307 a cărei adresă este Almyros - Agios Panteleimonas - Corfu 49081 („Noi”). 1.3 Toate referințele la „noștri”, „noi” sau „noi”, din acești Termeni de utilizare sunt considerate a se referi la companie.

2. ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU2.1 Accesul la site-urile noastre este permis temporar și „Ne” ne rezervăm dreptul de a retrage sau de a modifica serviciul oferit pe site-ul nostru fără notificare (a se vedea mai jos). Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, Site-ul nostru nu este disponibil în orice moment sau pentru nicio perioadă. 2.2 Din când în când, putem restricționa accesul la unele părți ale site-urilor noastre sau la întregul site, la utilizatori. Dacă apare nevoia, putem suspenda accesul la Site-urile noastre sau îl putem întrerupe la nesfârșit. 2.3 Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site-urile noastre. De asemenea, sunteți responsabil să vă asigurați că toate persoanele care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii dvs. de internet sunt conștienți de acești termeni și că se conformează acestora.

3. RESTRICȚIA ACCESULUI3.1 Avem dreptul să interzicem și / sau să întrerupem transmiterea Site-ului (sau funcționarea mai multor servicii ale acestuia) către orice utilizator, atât timp cât, potrivit judecății noastre rezonabile, credem că acest acces ne poate pune în pericol și / sau utilizatorul și / sau orice terț, precum și faptul că utilizatorul a încălcat Termenii de utilizare și / sau legea. 3.2 Ne rezervăm dreptul de a suspenda funcționarea Site-ului (sau operarea mai multor servicii ale acestuia) datorită lucrărilor de actualizare, îmbunătățirii software sau îmbunătățirii funcțiilor sale de securitate. În acest caz, site-ul nu va fi accesibil de către utilizatori.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELLECTUALĂ.1.1 Site-ul și toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală în toate textele, designul, logo-urile, graficele, pictogramele, imaginile și alte materiale de pe acest Site („Conținut”) sunt proprietatea V HOTELS GROUP, sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului relevant. 4.2 Utilizarea dvs. de orice conținut, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni de utilizare, fără permisiunea scrisă a proprietarului conținutului este strict interzisă. Vom pune în aplicare drepturile noastre de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege, inclusiv solicitarea urmăririi penale. 4.3 Vi se autorizează să utilizați Site-urile astfel: (a) Puteți imprima o copie și puteți descărca extrase ale oricărei pagini de pe site-ul nostru pentru referință personală și puteți atrage atenția altora din cadrul dvs. organizare la material postat pe site-ul nostru. (b) Nu trebuie să modificați în niciun fel hârtia sau copiile digitale ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat și nu trebuie să utilizați ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de niciun text însoțitor. (c) Statutul nostru (și cel al oricăror contribuitori identificați) în calitate de autori ai materialelor de pe Site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut. (d) Nu trebuie să folosiți nicio parte a materialelor de pe Site-ul nostru în scop comercial fără a obține o licență pentru a face acest lucru de la noi sau de la licențiatii noștri. (e) Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru, încălcând acești Termeni de utilizare, dreptul dvs. de a utiliza Site-ul nostru va înceta imediat și trebuie, la opțiunea noastră, să returnați sau să distrugeți copii ale materialelor pe care le aveți. au făcut. (f) Ca o condiție a accesului dvs. și a utilizării acestui Site, vă garantați că nu veți utiliza acest Site pentru niciun scop care este interzis de acești Termeni de utilizare sau într-un mod care ar putea constitui sau încuraja o conduită care ar să fii considerat infracțiune, să dai naștere la răspundere civilă sau să încalce orice lege și că nu vei folosi Site-ul pentru a posta sau transmite vreo încălcare, amenințare, fals, înșelător, abuziv, hărțuitor, calomniu, defăimător, vulgar, obscen, material scandalos, inflamator, pornografic sau profan. Vom coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu orice ordin judecătoresc care o solicită sau o direcționează pentru a dezvălui identitatea oricui postează sau transmite astfel de informații sau materiale. De asemenea, aveți garanția de a ne informa imediat ce sunteți la curent cu orice utilizare ilegală sau interzisă a acestui site de către terți.

5. INFORMAȚIA PE INFORMAȚII POSTED5.1 Comentariile și alte materiale postate pe site-ul nostru nu sunt destinate să ofere sfaturi cu privire la încredere. Prin urmare, renunțăm la orice răspundere și responsabilitate care rezultă din orice încredere pusă pe astfel de materiale de către orice vizitator pe Site-ul nostru sau de către oricine poate fi informat despre orice conținut al acestuia.

6. RESPONSABILITATEA noastră6.1 Materialul afișat pe Site-urile noastre este furnizat fără nicio garanție, condiții sau garanții cu privire la exactitatea acestuia. În măsura permisă de lege, noi și terții conectați la noi excludem în mod expres: (a) Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care altfel ar putea fi implicați de legislația aplicabilă. (b) Orice răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare directă, indirectă sau consecventă a oricărui utilizator în legătură cu Site-ul nostru sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării Site-ului nostru, a oricăror site-uri web legate de acesta și orice materiale postate pe acesta, inclusiv, fără limitare, orice răspundere pentru: pierderea veniturilor sau a veniturilor; pierderea afacerii; pierderea profiturilor sau a contractelor; pierderea economiilor anticipate; pierderea de date; pierderea bunăvoinței; managementul irosit sau timpul de birou; și pentru orice altă pierdere sau pagubă de orice fel, totuși apărută și cauzată de tort (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau altfel, chiar dacă este previzibil, cu condiția ca această condiție să nu împiedice pretențiile pentru pierderea sau deteriorarea proprietății dvs. corporale sau orice alte cereri de pierdere financiară directă care nu sunt excluse de la niciuna din categoriile menționate mai sus. 6.2 Acest lucru nu afectează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența noastră, nici răspunderea noastră pentru fals sau prezentare greșită cu privire la o problemă fundamentală și nici alte răspunderi care nu pot fi excluse sau limitate în conformitate cu legislația aplicabilă.

7. INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI VIZITĂRILE DUMNEAVOASTRĂ PE SITE-UL NOSTRU 7.1 Procesăm informații despre dvs. în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Folosind Site-ul nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

8. DESCĂRCAREA MATERIALULUI PE SITE-UL NOI8.1 Ori de câte ori folosiți o caracteristică care vă permite să încărcați material pe site-ul nostru sau să faceți contact cu alți utilizatori ai site-ului nostru, trebuie să respectați standardele de conținut prezentate mai jos. Garantezi că orice astfel de contribuție respectă aceste standarde și ne despăgubești pentru orice încălcare a acestei garanții. 8.2 Orice material pe care îl încărcați pe site-ul nostru va fi considerat neconfidențial și neproprietar și avem dreptul de a utiliza, copia, distribui și dezvălui terților orice astfel de material în orice scop. De asemenea, avem dreptul să vă dezvăluim identitatea oricărui terț care pretinde că orice material postat sau încărcat de către dvs. pe Site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului lor la confidențialitate. 8.3 Nu vom fi responsabili sau responsabili față de terți pentru conținutul sau acuratețea materialelor postate de dvs. sau de oricare alt utilizator al Site-ului nostru. 8.4 Avem dreptul de a elimina orice material sau postare pe care o faceți pe site-ul nostru dacă, în opinia noastră, un astfel de material nu respectă standardele de conținut stabilite mai jos.

9. DECLARAȚII9.1 Conținutul de pe acest site poate include inexactități sau erori tipografice. Modificările pot fi făcute periodic pe acest Site în orice moment și fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, nu ne angajăm să actualizăm în mod regulat informațiile conținute de acest site. În plus, nu garantăm că acest Site va funcționa neîntrerupt sau fără erori, că defectele vor fi corectate periodic sau că este compatibil cu computerul, hardware-ul și software-ul dvs., că Site-ul va fi securizat, că erorile vor fi remediate în Site-ul, că serverul care furnizează Site-ul este lipsit de viruși sau de orice alt malware. 9.2 Facem eforturi rezonabile pentru întreținerea și disponibilitatea conținutului site-ului. Cu toate acestea, utilizatorii acceptă că avem dreptul să schimbăm și / sau să întrerupem temporar sau permanent tot sau o parte a Site-ului cu sau fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Nu vom răspunde pentru niciun fel de daune (pozitive, negative, incidentale, contractuale sau de altă natură) care rezultă din incapacitatea de acces a utilizatorilor pe Site, întreruperea tuturor sau părților acestuia, întârzierea, nedepunerea. , întreruperea sau recepția slabă a serviciului sau pierderea conținutului acestora, existența oricărei erori. În orice caz, „Ne” ne rezervăm dreptul de a întrerupe în orice moment temporar sau permanent operarea întregului sau a unei părți a Site-ului pentru întreținere sau actualizare sau pentru orice alt motiv.

9.3 TOATE CONȚINUTUL ESTE SUBIECTAT DE SCHIMBARE ȘI VĂ ESTE OFERITĂ „Așa ESTE” FĂRĂ NICIUN GARANȚIE DE NICI UN TIP, NICIUN EXPRESAT SAU IMPLICIT, INCLUS, FĂRĂ LIMITAREA, GARANȚII IMPLICITE DE FACILITATE, MERCHANTABILITATE, PORNITATE NEÎNCĂLCAREA. FĂRĂ A LIMITA ÎNVĂȚAREA, NICI O GARANȚIE NICI REPREZENTĂ CE UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ DE CONȚINUT NU ÎNREDINDĂ DREPTURILE ALE ORICE PĂRȚI TREI, ȘI CĂ CONȚINUTUL NU ESTE ACURAT, COMPLET sau ACTUAL. NU ASUMĂM NICI O RESPONSABILITATE PENTRU ÎNCĂLCAREA UNELOR SERVICII OFERITE DE ACEST SITE.

10. EXCLUDEREA RĂSPUNDERII10.1 UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI ESTE LA RISCURILE PROPRIE. NICI NU, NICI UN ALTE OFICIARI SAU DIRECTORI, NICI UN ALTE AGENȚI SAU ORICE ALTE PĂRȚI IMPLICATE ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU ÎN LUCRAREA SITE-ului, SUNT FĂRĂ RĂSPUNSURI PENTRU NICIUN DOMENI DIRECT, INDIRECT, PUNITIV, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSECVENȚIAL SAU ORICE ALTE DUPĂ ORICE CĂTRE VĂZĂTOR SAU ÎN ORICE MOD CONECTAT CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU CONȚINUT, DUPĂ CARE S-A BAZAT PE CONTRACT, TORT (INCLUI NEGLIGENȚA), RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ, DACĂ DACĂ ESTE ADVISAT DE POSIBILITATEA ORICEUI DOMENI.

11. VIRUSURI, ÎNCĂLCARE ȘI ALTE OFENȚI11.1 Nu trebuie să folosiți greșit site-ul nostru introducând în cunoștință de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale dăunătoare sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Site-ul nostru, la serverul pe care este depozitat Site-ul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectat la Site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul nostru printr-un atac de refuz de serviciu sau un atac distribuit de refuz de serviciu. 11.2 Încălcând această prevedere, ați comite o infracțiune în conformitate cu legislația aplicabilă. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a folosi Site-ul nostru va înceta imediat. 11.3 Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daune cauzate de un atac distribuit de refuz de serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care vă pot infecta echipamentele computerizate, programele computerizate, datele sau alte materiale de proprietate datorate utilizării site-ului nostru sau la descărcarea oricărui material postat pe acesta sau pe orice site web legat de acesta.

12. LEGĂTURA CU SITE-UL NOI12.1 Puteți face link către pagina noastră de pornire, cu condiția să o faceți într-un mod corect și legal și să nu deterioreze reputația noastră sau să profitați de ea, dar nu trebuie să stabiliți o legătură într-un astfel de mod pentru a sugera orice formă de asociere, aprobare sau avizare din partea noastră în cazul în care nu există. 12.2 Nu trebuie să stabiliți un link de pe niciun site web care nu este deținut de dvs. 12.3 Site-ul nostru nu trebuie încadrat pe niciun alt site și nici nu puteți crea o legătură către o altă parte a site-ului nostru, în afară de pagina principală. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare prealabilă. Site-ul web de pe care vă conectați trebuie să respecte, în toate privințele, standardele de conținut prevăzute în acești Termeni de utilizare. 12.4 Dacă doriți să folosiți orice material pe site-ul nostru, altul decât cel prezentat mai sus, vă rugăm să adresați solicitarea dvs. către V Hotels Group - it(at)vhotels-group.com

13. Linkuri de pe site-ul nostru13.1 În cazul în care site-ul nostru conține link-uri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru informațiile dvs. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse și nu acceptăm niciun fel de responsabilitate pentru acestea sau pentru orice pierdere sau pagubă care ar putea apărea în urma utilizării acestora.

14. UTILIZĂRI INTERZISE14.1 Puteți utiliza Site-ul nostru doar în scopuri legale. Nu puteți utiliza Site-ul nostru: (a) în orice mod care încalcă orice lege sau reglementări locale, naționale sau internaționale aplicabile. (b) În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos. (c) În scopul de a face rău sau de a încerca să facă rău minorilor în orice fel. (d) Pentru a trimite, primi în cunoștință de cauză, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă standardele noastre de conținut din acești Termeni de utilizare. (e) Pentru a transmite sau procura trimiterea oricărei materiale publicitare sau materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam). (f) Pentru a transmite în cunoștință de cauză date, trimite sau încărca orice material care conține viruși, cai troieni, viermi, bombe de timp, jurnale de taste, spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau cod de computer similar conceput să afecteze negativ funcționarea oricărui software sau hardware computer. 14.2 De asemenea, sunteți de acord: (a) să nu reproduceți, să copiați sau să vindeți din nou nici o parte a site-ului nostru, contravenind prevederilor Termenilor de utilizare. (b) Nu accesați fără autoritate, interferați, deteriorați sau perturbați: (i) orice parte a site-urilor noastre; (ii) orice echipament sau rețea pe care este depozitat Site-ul nostru; (iii) orice software utilizat la furnizarea site-ului nostru; sau (iv) orice echipament sau rețea sau software deținut de către o terță parte.

15. SUSPENSIUNE ȘI TERMINARE15.1 Vom determina, după discreția noastră, dacă a existat o încălcare a acestor Termeni de utilizare prin utilizarea site-ului nostru. Când s-a produs o încălcare a Termenilor de utilizare, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate.

16. PROGRAM DISPONIBIL PE ACEST SITE 16.1 Drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi asupra oricărui software pus la dispoziție pentru descărcare de pe Site („Software”) aparțin de noi sau furnizorilor / licențiatorilor noștri. Pentru a accesa unele informații de pe acest site, este posibil să fiți nevoit să introduceți licențe cu furnizori de software terți. Capacitatea dvs. de a accesa aceste informații poate depinde de faptul că ați introdus astfel de licențe. Utilizarea dvs. de Software este reglementată de termenii oricărui acord de licență care poate fi însoțit sau inclus în Software. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru aranjarea unor astfel de licențe. Nu instalați și nu folosiți niciun Software decât dacă sunteți de acord cu un astfel de acord de licență. În cazul în care descărcați software de pe acest site, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.

17. VARIAȚII17.1 Putem revizui acești Termeni de utilizare în orice moment, modificând această pagină. Este de așteptat să verificați această pagină din când în când pentru a lua la cunoștință orice modificări pe care le-am făcut, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs. Unele dintre prevederile cuprinse în acești termeni de utilizare pot fi, de asemenea, înlocuite prin dispoziții sau avize publicate în altă parte pe site-ul nostru.

18. ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ18.1 Dacă aveți întrebări cu privire la materialele care apar pe site-ul nostru, vă rugăm să contactați V Hotels Group - it(at)vhotels-group.com

19. DISPOZIȚII DIVERSE19.1 Acești Termeni de utilizare și utilizarea site-ului dvs. sunt reglementate de legile Greciei, fără a ține cont de dispozițiile sale de alegere. Instanțele de jurisdicție generală situate în Grecia, vor avea jurisdicție exclusivă cu privire la orice litigii care decurg din, referitoare la sau cu privire la acești Termeni de utilizare și / sau Site-ul sau în care acești Termeni de utilizare și / sau Site sunt un material. fapt. 19.2 Dacă decidem să renunțăm la orice încălcare a obligației care rezultă din acești Termeni de utilizare, atunci aceasta nu înseamnă că am renunțat la orice altă încălcare sau la orice viitoare încălcări. Toate drepturile și căile de atac prevăzute de acești Termeni de utilizare sunt cumulative și nu sunt excluse de orice drepturi sau remedii prevăzute de lege sau de niciun alt acord.

19.3 În cazul în care orice parte a Termenilor de utilizare este determinată ca fiind invalidă sau neaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, exonerațiile de garanție și limitările de răspundere de mai sus, atunci prevederea nevalidă sau executorie va fi considerată înlocuită de o valabilă, executorie dispoziția care se potrivește cel mai mult cu intenția dispoziției inițiale și restul acordului va continua să fie în vigoare.

Last updated date: 09-25 -2018
PRIVACY POLICY

1.1 BOLENTACO LIMITED, a company incorporated in Greece with VAT number MHTE: 997347307 whose address is Almyros - Agios Panteleimonas – Corfu 49081 – Greece, (hereinafter “We” or “the Company”) are committed to protecting and respecting your privacy. This policy (together with our Terms of Use , the Cookies Policy and any other documents referred to on it) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us. Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it. The Company is committed to preserving the privacy of all visitors to [www.bolentaco.com AND .gr, www.vhotels-group.com, www.almyrosbeach.com, www.almyrosbeach.gr, www.hotelpanoramasidari.com, www.panoramasidari.com] (the “Website”) and to protecting any personal information that you may provide to us. We provide this Privacy to help you understand what we may do with any personal information that we obtain from you. By providing your personal information to us, you signify your acceptance of our Privacy Policy and agree that we may collect, use, and disclose your personal information as described in this Privacy Policy. If you do not agree to this Notice, please do not provide your personal details to us. What is personal information? Personal information is information about an identifiable individual, as defined by applicable law, such as name, e-mail address and telephone number etc.
The data controller is BOLENTACO LIMITED.

2. INFORMATION WE MAY COLLECT
2.1 We may collect personal information about you when you use our website, and otherwise interact with us. The information we collect falls into three categories:
(a) information you provide us; and
(b) information we collect through automated methods, and
(c) information we collect from other sources.
2.2 We may combine the information you provide us, with information that is collected through automated methods, and with information we receive from other sources.
2.3 We collect information you provide us. You may provide the following information to us:
(a) Personal details, such as your name, postal and email addresses, phone number, date of birth and other contact information, when you register with our Website, log-in to Wi-Fi, or contact us by phone or through our online services;
(b) Profile information, including products and services you like, or times you prefer to visit us; and
(c) Other personal information you choose to give us when you interact with us.
2.4 We collect information through automated methods
(a) We may use automated technology to collect information from your computer system or mobile device when you visit our restaurants, use our online services, or in-restaurant technology. Automated technology may include cookies, local shared objects, and web beacons. There is more information below about cookies and other technologies.
2.5 We may collect information about your:
(a) Internet protocol (IP) address;
(b) Computer or mobile-device operating system and browser type;
(c) Advertising identifiers (for example, IDFAs and IFAs) or similar identifiers;
(d) Referring website (a site that has led you to ours) or application;
(e) Online activity on other websites, applications, or social media;
(f) Communications to us or regarding us on social media; and
(g) Activity related to how you use our online services, such as the pages you visit on our sites or in our mobile apps.
2.6 We collect information from other sources we may collect information about you from other companies and organizations. We may also collect information that is publicly available. For example, we may collect information about you when you interact with us through social media.

3. TYPES OF CLIENTS’ PERSONAL DATA
3.1 We will ask you to fill the registration form during registration/check-in at our properties and provide us with certain information about yourself. We will also collect your Personal Data on various other occasions during your interaction with us and your stay at our hotels, including:
(a) Booking a room with us;
(b) Checking – in and paying;
(c) Using the facilities of our hotels during your stay;
(d) Lodging a request/complaint during your stay;
(e) Participation in customer surveys;
(f) Subscription to newsletters and other types of direct marketing communication;
3.2 In order to administer your accommodation at our hotel and to meet our obligations towards you, as a customer/guest of ours, we will collect the following information about you, including:
(a) Contact details (for example, last name, first name, father’s name, telephone number, email, nationality, gender, place and date of birth, postal address, national identification number, tax identification number);
(b) Information relating to your children (for example, first name, date of birth, age);
(c) Information related to your reservation, stay or visit to a property;
(d) Information related to the purchase and receipt of products or services;
(e) Transaction and billing information, such as your payment card number and other card information;
(f) Guest preferences;
(g) Marketing and communication preferences;
(h) And other types of information that you choose to provide to us or that we may obtain about you.
3.3 The information collected in relation to children and minors is limited to which can only be provided to us by their legal guardian and/or any person legally authorized to do so.

4. COOKIES
4.1 We may obtain information about your general internet usage by using a cookie file which is stored on your browser or the hard drive of your computer. Cookies contain information that is transferred to your computer’s hard drive. They help us to improve our site and to deliver a better and more personalized service. Some of the cookies we use are essential for the site to operate. Please note that our advertisers may also use cookies, over which we have no control. For more information on the way, we use cookies; please refer to our Cookies Policy.

5. USES MADE OF THE INFORMATION
5.1 We use information held about you in the following ways:
(a) To ensure that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your computer;
(b) Meeting our obligations to our customers;
(c) Managing the reservation of rooms and accommodation requests;
(d) Managing your stay at the hotel
(e) Improving our hotel service, especially processing your personal data in our customer marketing program in order to carry out marketing operations, understand better your wishes, adapt our products and services to better meet your requirements, customize commercial offers and the promotional messages we send to you, inform you of special offers and any new services of our hotels;
(f) Managing our relationship with you as a customer before, during and after your stay, especially: developing statistics and carrying out reporting; identifying and managing preferences of our customers; directly communicating with you for marketing purposes (newsletters, promotions, hotel offers) satisfaction surveys; managing requests to unsubscribe from receiving communication from us; managing the data subjects’ requests with regard to the processing of their personal data; analyzing your Personal Data, in order to determine your interests and your customer profile, and to allow us to send you personalized offers
(g) Conforming to local legislation (for example, storing of accounting documents).
5.2 We may also use your data, or permit selected third parties to use your data, to provide you with information about goods and services which may be of interest to you and we or they may contact you about these. We do not disclose information about identifiable individuals to our advertisers, but we may provide them with aggregate information about our users. We may make use of the personal data we have collected from you to enable us to comply with our advertisers’ wishes by displaying their advertisement to that target audience.

6. MARKETING COMMUNICATIONS
6.1 If you have agreed to receive marketing communications from us, you can later opt out by following the opt-out instructions in the marketing communications we send you. You can also opt out by contacting us at the address, phone number or email address below. If you do opt out of receiving marketing communications from us, we may still send communications to you about your transactions, any accounts you have with us, and any contests, competitions, prize draws or sweepstakes you have entered. Opting out of one form of communication does not mean you’ve opted out of other forms as well. For example, if you opt out of receiving marketing emails, you may still receiving marketing text messages if you’ve opted in to receiving them.
6.2 We do not share your Personal Data with third parties for their own direct marketing purposes, unless you give us permission to do so. When we give you notice, and you consent, we will share your Personal Data as you direct us to.
6.3 We keep your information for the length of time needed to carry out the purposes outlined in this privacy statement and to adhere to our policies on keeping records (unless a longer period is needed by law).
6.4 If at any time you would like to correct the personal information we have about you, please contact us at the address, phone number or email address below (see par. 14 below).

7. WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA
7.1 The data that we collect from you shall not be transferred to, and stored at, a destination outside the European Union.
7.2 All information you provide to us is stored on our secure servers. Any payment transactions will be encrypted.

8. INFORMATION SECURITY
8.1 Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access.

9. RETENTION OF PERSONAL INFORMATION
9.1 We retain personal information for the period of time necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law.

10. DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION
10.1 We will only share your information as described in this Privacy Policy.
10.2 We may share your information with vendors who provide services to us, such as fulfilling orders, providing data processing and other information technology services, managing promotions, contests, carrying out research and analysis, and personalizing individual customer experiences. We do not allow these vendors to use this information or to share it for any purpose other than to provide services on our behalf.
10.3 There may be times where we may share information when it does not directly identify you. For example, we may share anonymous, aggregated statistics about your use of our Website. Or we may combine information about you with other customers and share the information in a way that does not identify you.
10.4 We have the right to use or share information as necessary to keep to any law, regulation or legal request or requests of any embassy regarding your stay at our hotels, to protect our Website, to bring or defend legal claims, to protect the rights, interests, safety and security of our organization and our employees, or users of the Website, or in connection with investigating fraud or other crime, or violations of our policies.

11. YOUR RIGHTS
11.1 Under the applicable legislation you have the right to request access to the personal data we hold about you, i.e. to be informed upon your request whether your personal data are subject to processing and to receive further information on such processing, including information on eventual transfers of personal data outside the EU and the appropriate or suitable safeguards we have in place for such transfer.
11.2 As long as the requirements under the applicable legislation are met, you may also request the correction of any inaccurate information we hold about you or the deletion of the same or restriction of the processing concerning your personal data. If such a request places us or our affiliates in breach of its obligations under applicable laws, regulations or codes of practice, then we may not be able to comply with your request but you may still be able to request that we block the use of your personal information for further processing. You may also have a right to data portability to another data controller under certain circumstances.
11.3 You may withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
11.4 You may also lodge a complaint with the competent Data Protection Supervisory Authority, if you feel that the processing contravenes the law.
11.5 If you would like to exercise your rights above or if you have any questions or concerns about our Privacy Policy please contact: info(at)bolentaco.com

12. LINKS TO OTHER WEBSITES AND SOCIAL MEDIA
12.1 Our Website may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, and advertisers. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websites.
12.2 We may also have providers of other apps, tools, widgets and plug-ins on our online services, such as Facebook “Like” buttons, which may also use automated methods to collect information about how you use these features. These organizations may use your information in line with their own policies.

13. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY
13.1 This Privacy Policy is in effect as of the date noted at the top of the statement. We may change this Privacy Policy from time to time. If we do, we will post the revised version here and change the “last updated date” at the top of the statement. You should check here regularly for the most up-to-date version of the statement.
13.2 Any changes we may make to our Privacy Policy in the future will be posted on this page.

14. HOW TO CONTACT US
14.1 If you want to contact us about this Privacy Policy as well as for the exercise of your rights, you can reach us at: BOLENTACO LIMITED-it(at)bolentaco.gr